Første besøg

Ved dit første besøg i klinikken vil der være afsat en time. Der er således god tid til at foretage en grundig forsamtale, hvor dine symptomer vil blive gennemgået.

Derefter vil sygeplejersken foretage en kredsløbsmåling som omfatter:

  • Blodtryksmåling på begge arme
  • Blodtryksmåling på begge ankler
  • Blodtryksmåling ved begge storetæer

Formålet med kredsløbsmålingen er at afsløre om dine sympomer skyldes en nedsat blodgennemstrømning og dermed et dårligere kredsløb end normalt.

Dit første besøg afsluttes med en Actera behandling så du på egen krop kan mærke og prøve behandlingen.

På baggrund af samtale og resultatet af kredsløbsmålingen fastlægges det behandlingsforløb som vil være optimal for dig. Du vil naturligvis kun blive tilbudt et forløb såfremt sygeplejersken vurderer, at du vil have gavn af behandlingen.