Om

Jeg er uddannet sygeplejerske i 1991, og har siden da arbejdet med mange forskellige områder indenfor sygeplejen. Jeg har erfaring fra sygehuse, rehabiliteringscenter, hjemmepleje og speciallægepraksis. Igennem årene har jeg fået et indgående kendskab til og erfaring med kredsløbslidelser og smerter, både akutte og kroniske.

Desuden et godt og bredt kendskab til diabetes og forhøjet blodtryk. Derudover har jeg vejledt i sundhedsfremme og forebyggelse. Jeg har arbejdet med hudsygdomme, herunder bensår i næsten 10 år. De sidste 3 ½ år er det muskel- og gigtsygdomme, der har været mit arbejdsområde.

Klinikken har eksisteret siden 2004, og har siden da tilbudt elektromagnetiske behandlinger mod kredsløbslidelser. Siden 2008 har klinikken også tilbudt laserbehandlinger mod akutte og kroniske smerter.

Er i 2019 blevet oplært i brugen af Actera elektromagnetiske behandlingsapparater, og i brugen af Gigalaser.